Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Morten Skovrider Kollerup
39 17 32 49

msl@dst.dk

Hent som PDF

Industriens køb af varer og tjenester

Statistikken er umiddelbart sammenlignelig tilbage til 2002, da der ikke er sket væsentlige ændringer siden da.

International sammenlignelighed

Der er ingen international regulering af denne statistik. Andre lande kan have tilsvarende statistikker, men de er ikke nødvendigvis lavet på tilsvarende måde.

Sammenlignelighed over tid

Det er muligt at sammenligne på DB07 grupperinger tilbage til 2002, da der er foretaget en tilbageregning. Tidligere års data findes på tidligere brancheklassifikationer.

Da statistikken blev offentliggjort første gang for statistikåret 2000 i den nuværende form, er der en del usikkerhed forbundet med data for dette år.

Der er foretaget råvareundersøgelser for årene 1975, 1980, 1986, 1991 og 1997. De er offentliggjort i Industri og energi (Statistiske Efterretninger), med undtagelse af undersøgelsen for 1991 som ikke er publiceret. Fra og med statistikåret 2000 er undersøgelsen blevet årlig og indeholder også oplysninger om køb af eksterne tjenester.

I perioden 2000-2004 indsamledes oplysninger om forbrug af vand fordelt på vand fra vandværk, vand fra egen boring, overfladevand samt havvand.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken kan sammenlignes med Regnskabsstatistikken, hvis man fra denne kigger på den samme gruppe virksomheder med hensyn til størrelse (50+ ansatte) og branche. Industriens køb af varer og tjenester giver en mere detaljeret opdeling af Regnskabsstatistikkens post vareforbrug, køb af lønarbejde mv.

Intern konsistens

Der er ingen kilder til intern inkonsistens.