Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Morten Skovrider Kollerup
39 17 32 49

msl@dst.dk

Hent som PDF

Industriens køb af varer og tjenester

De indberettede data fejlsøges og summeres, derudover imputeres der for manglende besvarelser. Imputering indebærer at manglende data bliver erstattet af nogle sandsynlige værdier beregnet på baggrund af anden tilgængelig information. I denne statistik imputeres med en kopi af sidste års indberetning fra samme virksomhed. Der er ingen opregning og de offentliggjorte tal dækker derfor kun de omfattede virksomheder (mindst 50 ansatte).

Kilder

Statistikken er spørgeskemabaseret. Cirka 800 virksomheder spørges, udvalgt som alle virksomheder i industri og råstofindvinding med mindst 50 ansatte. Disse virksomheder står for 75-80 pct. af den samlede omsætning i industri og råstofindvinding.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Elektronisk spørgeskema via http://www.Virk.dk. Vejledning mm. findes på [https://www.dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/industriens_kob_varer)

Datavalidering

De indberettede data fejlsøges, primært ved at sammenholde med indberetningen fra samme virksomhed i sidste periode. Fejlsøgningen omfatter også sammenligning med tal fra Regnskabsstatistikken for de samme virksomheder.

Databehandling

Data fra foregående år imputeres for de virksomheder der ikke har svaret inden tidspunktet for statistikkens offentliggørelse. Der er ingen opregning. Ved sammenkobling med data fra Regnskabsstatistikkken udregnes køb som andele (pct.) af omsætningen.

Korrektion

Ingen korrektioner udover det der er nævnt ovenfor.