Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Sigrid Krogstrup Jensen
39 17 34 56

sij@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Producentprisindeks for byggeri af boliger er en konjunkturindikator, som primært anvendes af fagpersoner og analytikere i forbindelse med deres vurdering af den samfundsøkonomiske udvikling. Herudover anvendes indeksene ved udarbejdelsen af nationalregnskabet.

Brugerbehov

Producentprisindeks for byggeri af boliger er en konjunkturindikator, som primært anvendes af fagpersoner og analytikere i forbindelse med deres vurdering af den samfundsøkonomiske udvikling. Herudover anvendes indeksene til deflatering af nationalregnskabsstatistikken (dvs. fastprisberegning, så den reale udvikling kan beskrives). Indekset indgår også internationalt i forbindelse med indrapportering af data til Eurostat.

Brugertilfredshed

Statistikkens resultater drøftes årligt med medlemmer af Danmarks Statistiks Kontaktudvalg for bolig- og byggestatistik med henblik på løbende kvalitetssikring og udvikling af statistikken.

Fuldstændighed af data

Statistikken opfylder kravene i guidelines og forordninger, som de er fremsat af EU; FRIBS.