Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Sigrid Krogstrup Jensen
39 17 34 56

sij@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Statistikken offentliggøres kvartalsvis i Statistikbanken under emnet Producentprisindeks for byggeri og anlæg. En gang årligt (april) udgives en Nyt fra Danmarks Statistik om producentpriser for byggeri og anlæg, som pt. omfatter prisudviklingen for byggeri af enfamiliehuse og prisudviklingen for renovering og vedligeholdelse. Se mere på emnesiden for Erhvervslivets priser.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Producentprisindeks for byggeri og anlæg i følgende tabel:

  • PRIS90: Producentprisindeks for byggeri af boliger efter boligtype, enhed og tid

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ingen.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik er det sæt af regler og retningslinjer, som Danmarks Statistik anvender i håndteringen af de mange data om danskerne og danske virksomheder, der er grundlaget for statistikproduktionen.

Diskretionering og databehandling

Alle pris- og virksomhedsoplysninger behandles fortroligt. På kvartalsbasis offentliggøres kun ét tal - indeks til beskrivelse af udviklingen i prisen på nybyggeri af enfamiliehuse. Der vurderes ikke at være udfordringer i forhold til diskretionering, da indekset baseres på omkring 350 priser indberettet af otte virksomheder.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.