Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Sigrid Krogstrup Jensen
39 17 34 56

sij@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Producentprisindeks for boliger er en kvartalsvis opgørelse af prisudviklingen på opførelsen af boliger i Danmark i første omsætningsled. Med første omsætningsled menes den transaktion der foregår mellem bygherre og entreprenøren eksklusiv omkostninger til grunden, skatter og afgifter, samt yderligere omkostninger der ikke er direkte relateret til opførelsen af boligen. Pt. udarbejdes kun et indeks som belyser udviklingen i priser for opførelse af typehuse(enfamiliehuse), hvilket vil sige udviklingen i den pris en husholdning eller invester skal betale et typehusfirma for opførelsen af et enfamiliehus.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken producentprisindeks for boliger offentliggøres indtil videre kun for enfamiliehuse. Offentliggørelsen sker kvartalsvis og er baseret på indsamlede priser fra danske typehusfirmaer. Ved offentliggørelsen vises både prisindeks og den kvartalsvise udvikling angivet i procent. Indeksene beregnes på baggrund af de indsamlede priser fra typehusfirmaerne, dvs. prisen for opførelse af en bolig i Danmark.

Grupperinger og klassifikationer

Indekset dækker boligbyggeri udført af typehusfirmaer tilhørende branchen DB07 41.20.00 (Opførelse af bygninger).

Pt. dækker indekset kun opførelse af enfamiliehuse. Enfamiliehuse defineres ved anvendelseskoden 120 (fritliggende enfamiliehus) i BBR (Bygnings- og boligregistret). Anvendelseskoden beskriver en bygnings hovedanvendelse.

Sektordækning

Statistikken dækker byggeri af enfamiliehuse, dvs. en del af byggesektoren.

Begreber og definitioner

Producentpris: Den pris en husstand eller investor betaler for opførelsen af en bolig.

Enheder

Indekset opgøres på baggrund af priser på byggeri af enfamiliehuse i Danmark.

Population

Producenter af enfamiliehuse.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2015 og frem.

Basisperiode

2015=100.

Måleenhed

Indeks og procent.

Referencetid

Virksomhederne indberetter priser på alle opførte enfamiliehuse inden for et kvartal.

Hyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i § 8, stk. 1 i Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018. Statistikken er også omfattet af den kommende rammeforordning for konjunkturstatistikker (FRIBS) https://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/fribs.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden for denne statistik er endnu ikke opgjort, men det antages at de indberettende virksomheder anvender under en time. I forhold til det oprindelige spørgeskema er der sket en kraftig reduktion således at indberetternes byrde er blev reduceret. Danmarks Statistik trækker i stedet de manglende oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.