Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Sigrid Krogstrup Jensen
39 17 34 56

sij@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Der indsamles kvartalsvist ca. 350 priser fra udvalgte virksomheder (typehusfirmaer) i Danmark, til beregning af producentprisindeks for boliger. Priserne og de tilhørende adresser indsamles via http://www.Virk.dk ved en Excel upload-løsning. De indsamlede oplysninger får tilkoblet en række relevante oplysninger fra BBR om fx areal, antal badeværelser, antal etager og tagbeklædning. Indekset beregnes ved brug af en hedonisk regression, hvor prisindekset beregnes på baggrund af de indberettede priser med hensyn til de enkelte enfamiliehuses karakteristika.

Kilder

Producentprisindekset for boliger beregnes på grundlag af prisindberetninger fra udvalgte typehusfirmaer. Stikprøven er udvalgt ud fra et størrelseshensyn, således at de største typehusfirmaer i Danmark indberetter til statistikken. Derved opnås en tilstrækkelig stikprøve med et lille antal respondenter. Prisindberetningerne knyttes med oplysninger fra BBR.

Indsamlingshyppighed

Kvartalsvist.

Indsamlingsmetode

Priserne indsamles via en Excel upload løsning på http://www.virk.dk, som sendes til relevante kontaktpersoner i de udvalgte virksomheder.

Datavalidering

Den første validering af de indberettede data sker når data ankommer til Danmarks Statistik. Her bliver der testet for usædvanlige prisobservationer og manglende adresseoplysninger. Såfremt det er nødvendigt kontaktes den indberettende virksomhed for supplerende oplysninger. Efterfølgende knyttes priserne via de tilknyttede adresser til BBR-oplysninger. De observationer der ikke matches med BBR-data undersøges nærmere med henblik på adressevask eller manuelt opslag i BBR. Endelig foretages en validering af prisobservationerne i forhold til det tilknyttede boligareal.

Databehandling

Producentprisindeks for byggeri af boliger opgøres på baggrund af indberettede priser fra typehusfirmaer og oplysninger fra et administrativt register (BBR). Pt. beregnes der kun indeks for enfamiliehuse - en beregning der sker ved anvendelse af en hedonisk regression.

Hvert kvartal indhentes priser på gennemførte nybyggerier af enfamiliehuse inden for den pågældende periode fra et mindre antal typehusfirmaer. Priserne er suppleret med oplysninger om adresse.

Priserne knyttes efter fejlsøgning sammen med oplysninger fra BBR på baggrund af adresseoplysningerne.

Oplysningerne fra det seneste kvartal indlæses herefter sammen med oplysninger fra de foregående kvartaler og via en hedoniske regression beregnes prisudviklingen.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.