Gå til sidens indhold

Informationsspecialisternes blog

Som informationsspecialister kommer vi langt omkring i statistikkens verden – falder vi over spændende statistik fra inden- eller udenlandske kilder, deler vi dem med jer her på bloggen. 

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.

Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller info@dst.dk.


befolkningsprognoser

Vis alle blogindlæg


29. november 2022 af Anni Renner Mortensen

15. november 2022 rundede vi 8 mia. mennesker

Det er et svimlende antal mennesker jorden rundede tidligere denne måned, og antallet er allerede vokset med over to millioner siden. Det kan man se på FN’s befolkningsfond, UNFPA’s tæller.

Statistikken over det globale befolkningstal udarbejdes af FN’s Population Division, der er ansvarlig for den 27. udgave af  World Population Prospects, som foruden det aktuelle befolkningstal også beskæftiger sig med befolkningsfremskrivning, dødelighed, migration og fertilitet. Dyk ned i tallene via deres Data Portal, med tal fra 1950 til deres fremskrivninger i 2101.

FN er ikke alene om at præsentere statistik på en pædagogisk og overskuelig måde. Er man interesseret i befolkningsstatistik tilbage i tid – fx til år 10.000 f.Kr. giver Our World in Data et bud. Og hvor vi i dag er godt 8 mia. var estimatet i 10.000 f.Kr. på 4,43 mio. mennesker. Hvis man undrer sig over, hvor Our World in Data får så gamle tal fra, henviser de til den hollandske kilde HYDE (History database of the Global Environment).

Our World in Data, er en nonprofit, gratis tilgængelig international forskningsportal der redigeres af forskere ved Oxford Universitet.


Tags: befolkningstal, befolkningsprognoser
Emne: Borgere
Geografi: International statistik


4. august 2016 af Informations­service og Bibliotek

Befolkningsfremskrivning for alverdens lande

Forskere fra Wittgenstein Centre har ud fra data om uddannelse, folketal, fødsler, dødsfald, ind- og udvandring opstillet modeller for befolkningens vækst i alverdens lande helt frem til år 2100.   

Centret står bag bogen "World Population and Human Capital in the Twenty-First Century". Forfatterne tager for første gang fremskrivninger af uddannelsesniveauet i betragtning ved beregningen af den fremtidige folkemængde. Uddannelsesniveauet har stor indflydelse på antallet af fødte børn og deres sundhed.

I bogen redegøres for den anvendte metode og den indeholder et omfattende appendiks med tabeller for 195 lande. Du kan låne bogen via dit lokale bibliotek eller få smagsprøver i "Executive summary".

Der er også en online database, kaldet Data Explorer, hvor det er muligt selv at danne tabeller, kort og grafik.


Tags: uddannelse, fremskrivninger, modeller, befolkningsprognoser
Emne: Borgere
Geografi: International statistik


23. december 2015 af Informations­service og Bibliotek

Verden i mandtal

En verdensomspændende folketælling fandt sted i årene efter årtusindskiftet. I 2010-runden, hvor den faktiske optælling fandt sted i perioden 2005-2014, er der nu resultater fra mere end 200 lande eller områder. En sådan tælling omfatter langt mere end en simpel optælling af personer. Også data om køn, alder, beskæftigelse, uddannelse, bolig- og familieforhold indsamles og bearbejdes til detaljerede statistikker om klodens dengang ca. 6,9 milliarder mennesker. FN koordinerer opgaven ved hjælp af standarder og anbefalinger, så tællingerne kan udføres på en sammenlignelig måde i alle lande.

Men vi bliver flere og flere ifølge FN's Population Division, der i deres seneste befolkningsprognose mener, at vi vil være 11,2 milliarder i år 2100.

Den første folketælling, vi kender til, er jo den, der omtales i juleevangeliet. Her befalede Kejser Augustus, at alverden skulle skrives i mandtal. Det nøjagtige resultat kender vi ikke, men FN's Population Division anslår, at verdens befolkning i år 1 var på omkring 300 millioner mennesker. 

US Census Bureau har samlet forskellige skøn over verdens befolkning fra 10.000 f. Kr. til 1950. Her angives et skøn på mellem 170 og 400 millioner mennesker i verden i år 1.

[Januar 2019: Link til FN's Population Division om verdens befolkning i år 0 udgår]


Tags: befolkning, folketællinger, befolkningsprognoser
Emne: Borgere
Geografi: International statistik


Kontakt

Informations­service og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30