Gå til sidens indhold

Informationsspecialisternes blog

Som informationsspecialister kommer vi langt omkring i statistikkens verden – falder vi over spændende statistik fra inden- eller udenlandske kilder, deler vi dem med jer her på bloggen. 

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.

Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller info@dst.dk.


narkotika

Vis alle blogindlæg


11. januar 2019 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

Danske børn og unges velfærd og trivsel

Mange danske drenge bruger en stor del af deres fritid bag skærmen. 27 pct. af de 15-årige og 23 pct. af de 19-årige drenge bruger 4 timer eller mere på tv og computerspil om dagen. Det gælder for 12 pct. af pigerne i begge aldersgrupper.

Fritid er kun et af mange aspekter ved børn og unges liv, der bliver belyst i den omfattende undersøgelse "Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018" fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Rapporten giver også statistisk indsigt i børn og unges liv og trivsel inden for emner som materiel velfærd, boligforhold, helbred, pasning i daginstitution, skole, sociale relationer, ensomhed og kriminalitet.

Den første udgave af undersøgelsen udkom i 2010 og den anden i 2014. 2018-rapporten er dermed den tredje i rækken.


Tags: børn, læsning, familier, fattigdom, fritid, helbred, idræt, overvægt, handicap, kost, livskvalitet, læsevaner, medier, motion, narkotika, ofre, religion, rygning, sex, stress, sundhed, sygdom, trivsel, udsatte, unge, vaccinationer
Emne: Sociale forhold
Geografi: Dansk statistik


1. december 2015 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

Hvor mange ryger hash?

Sundhedsstyrelsen udgiver hvert år rapporten "Narkotikasituationen i Danmark", som bl.a. indeholder oplysninger om udbredelsen af illegale stoffer, herunder hash.

41,5 pct. af unge i aldersgruppen 16-24 år har prøvet hash. Det er i denne aldersgruppe, at den aktuelle brug af stoffer er størst; 23,9 pct. oplyser at have brugt hash inden for det seneste år, hvilket er en stigning sammenlignet med i 2010, hvor 19 pct. angav et aktuelt forbrug.

Til gengæld er der blandt 15-16 årige skolebørn sket et fald i det eksperimenterende brug af illegale stoffer – herunder et signifikant fald i brug af hash. 13 pct. af de unge 15-16-årige angiver i 2015 at have prøvet cannabis nogensinde, mod 18 pct. i 2011.

Rapporten indeholder også et skøn over omfanget af antal personer, som har et stofmisbrug. Baseret på seneste tal fra 2009, skønnes der at være 33.000 personer med et stofmisbrug. Knap 11.000 af disse skønnes alene at være personer med et hashmisbrug.

Læs mere i "Narkotikasituationen i Danmark 2015" som også har oplysninger om stofmisbrugsbehandling, sundhedsrelaterede konsekvenser og narkotikakriminalitet. Find andre rapporter om misbrug i denne FAQ fra Danmarks Statistiks Informationsservice.


Tags: narkotika, hash
Emne: Sociale forhold
Geografi: Dansk statistik


11. juni 2015 af Informations­service og Bibliotek

Næsten en ud af fire europæere har prøvet ulovlige stoffer

European Drug report

 Den europæiske narkotikarapport 2015 skønner, at ca. 80 mio. voksne eller næsten en fjerdedel af den voksne befolkning i EU har "testet" cannabis i løbet af deres liv. 

I Danmark har over 35 pct. af den voksne befolkning (15-64 år) prøvet cannabis, kun overgået af Frankrig, hvor knap 41 pct. har indrømmet det samme. Cannabis (marihuana og hash) er både det mest anvendte og det hyppigst beslaglagte stof. 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) er et EU-agentur, der indsamler data om narkotikasituationen i EU-landene. Ikke bare brugen af illegale stoffer, men også følgevirkninger som dødsfald, sygdomme, behandling, lovovertrædelser og beslaglæggelser illustreres. Der indsamles endda også oplysninger om prisniveauet for de forskellige stoffer. Foruden den samlede rapport er der nationale rapporter om situationen i de enkelte lande, fx Danmark.


Tags: kriminalitet, misbrug, narkotika
Emne: Sociale forhold
Geografi: Dansk statistik, International statistik


Kontakt

Informations­service og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30